Το γραφείο μας παρέχει στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εκτός από την ενημέρωση και τήρηση των βιβλίων, πλήρη κάλυψη συμβουλευτικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, όπως απαιτεί το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

  • Επίβλεψη και οργάνωση λογιστηρίων
  • Ενάρξεις – μεταβολές – διακοπή εργασιών
  • Τήρηση & ενημέρωση βιβλίων Β΄ κ΄ Γ΄ κατηγορίας
  • Δηλώσεις ΦΠΑ
  • Μισθοδοσία υπαλλήλων
  • Εκτίμηση Επενδύσεων
  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις επιχειρήσεων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εργασιακά θέματα για αποφυγή άκυρων απολύσεων και αποζημιώσεων